MAKI MAKI SET

MAKI MAKI SET

Maki: losos 6ks, tuniak 6ks, maslová ryba 6ks, shitake 6ks, kreveta 6ks, avokádo 6ks, uhorka 6ks

Maki: salmon 6 pcs, tuna 6 pcs, butterfisj 6 pcs, shitake 6 pcs, schrimp 6 pcs, avocado 6 pcs,
cucumber 6 pcs

Alergény

4. - Ryby, výrobky z nich