Extra wasabi

Extra wasabi

10 g extra  wasabi

10 g extra wasabi