FRESH SPRING ROLL

FRESH SPRING ROLL

Rolka s ryžového cesta plnená zeleninou, qinoou a podávané s kokosovoarašidovým dipom.


Fresh spring roll made with rice dough and filled with fresh vegetables, qinoa, served with coconutpeanut dip.

95 g

Alergény

4. - Ryby, výrobky z nich